Перелік вибіркових дисциплін Сестринська справа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання 

педагогічної ради

комунального закладу

«Бердянський медичний

фаховий коледж»

Запорізької обласної ради

27.05.2022 № 9 

 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

(за вибором здобувача освіти)

спеціальність 223 Медсестринство

спеціалізація Сестринська справа

(на основі профільної середньої освіти або повної загальної середньої освіти)

 

Курс Семестр

Код

дисципліни

Назва дисципліни

Кількість кредитів

Циклова комісія

І

І

ВК 1.1.

Культурологія

ГСЕД

ВК 1.2.

Історія української культури

ІІ

ВК 2.1.

Ріст і розвиток людини

ПНП

ВК 2.2.

Історія медицини та медсестринства

ППП

ІІ

ІІІ

ВК 3.1.

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

ППП

ВК 3.2.

Репродукція людини

ІV

ВК 4.1.

Громадське здоров’я та громадське медсестринство 

ППП

ВК 4.2.

Основи валеології

ІІІ

V

ВК 5.1.

Основи економічної теорії

ГСЕД

ВК 5.2.

Економіка охорони здоров’я та маркетинг медичних послуг 

ВК 6.1.

Фітотерапія

3

ПНП

ВК 6.2.

Косметологія

ППП

Усього:

18 

Перелік вибіркових дисциплін

(за вибором здобувача освіти)

спеціальність 223 Медсестринство

спеціалізація Сестринська справа

 (на основі базової середньої освіти або базової загальної середньої освіти)

 

Курс

Семестр

Код

дисципліни

Назва дисципліни

Кількість кредитів

Циклова комісія

І

І

ВК 1.1.

Культурологія

ГСЕД

ВК 1.2.

Історія української культури

ІІ

ВК 5.1.

Основи економічної теорії

ГСЕД

ВК 5.2.

Економіка охорони здоров’я та маркетинг медичних послуг 

ІІІ

V

ВК 2.1.

Ріст і розвиток людини

 

ПНП

ВК 2.2.

Історія медицини та медсестринства

ППП

ВК 3.1.

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

ППП

ВК 3.2.

Репродукція людини

ІV 

VІІ

ВК 4.1.

Громадське здоров’я та громадське медсестринство 

ППП

ВК 4.2.

Основи валеології

VІІІ

ВК 6.1.

Фітотерапія

3

ПНП

ВК 6.2.

Косметологія

ППП

Усього:

18 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання 

методичної ради

27.04.2022 № 5