Напрями підвищення кваліфікації

Шановні викладачі!

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників комунального закладу «Бердянський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради (розділ 2, п. 2.2.) планування підвищення кваліфікації викладачів коледжу здійснюється за певними напрямами:

Основними напрямами підвищення кваліфікації є:

  • розвиток професійних компетентностей (знання навчальної дисципліни (предмета), фахових методик, технологій);
  • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;
  • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
  • створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
  • мовленнєва компетентність, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;
  • розвиток управлінської компетентності (для директора та його заступників) тощо.

При цьому слова «основні напрями» і «тощо» означають, що це не виключний перелік напрямів підвищення кваліфікації і компетентностей, на удосконалення яких може бути спрямоване підвищення кваліфікації.

Педагогічним працівникам фахового коледжу рекомендовано робити усвідомлений вибір напряму (напрямів) підвищення кваліфікації за результатами самооцінювання власних фахових і загальних компетентностей і педагогічної майстерності. Таке самооцінювання є винятково особистою справою педагогічного працівника, не потребує розроблення будь-яких документів, письмового обґрунтування, звітів тощо.

У разі викладання декількох навчальних дисциплін (предметів) педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством.