Історія коледжу

Історія Бердянського медичного училища починається з далекого 1931 року, коли в Бердянську наказом Наркомздраву УРСР від 2 лютого 1931р. було відкрито медичний технікум фельдшерського профілю. Першим директором стала лікар-педіатр Шапіро Етель Мойсеївна.

У 1934 році медичний технікум перепрофілювали у фельдшерсько-акушерську школу, а в 1936 р. вперше було відкрито медсестринське відділення.

При бомбардуванні міста під час Другої світової війни гарна споруда школи перетворилася на руїни, але в її стінах уже було пусто. Майже всі викладачі та студенти пішли на фронт. Завдяки їм у Бердянську було сформовано три військові шпиталі, які пройшли шлях до Берліну й Далекого Сходу.

За мужність, виявлену в роки війни, багато випускників нагороджені орденами та медалями. Це Удовиченко Г., Кривцун О., Мікуліна Н., Чикірнєєва А., Трофіменко П., Юрченко П., Гопкало П., Цвіркунова П.  та інші.

Після визволення  Бердянська 17 вересня 1943 року відновила свою роботу фельдшерсько-акушерська школа, директором якої призначили лікаря-хірурга Акав С.Д. Кілька разів навчальний заклад змінював свою назву, змінювалися і її керівники (Ясюченя, Перов Г.Е., Колповська Т.І.).

З 1954 року школа стала називатися училищем.

Довгий час навчальний заклад не мав власного приміщення і тільки восени 1958 року одержав його по вулиці Дюміна, 19/28.

У 1960 році відбувся останній випуск фельдшерів, після чого училище стало готувати тільки медичних сестер. У цьому ж році директором училища була призначена лікар-педіатр Захарченко А.Б.

У 1971 році, у зв’язку з хворобою Захарченко А.Б., директором училища була призначена лікар-стоматолог Гончаренко А.В., яка очолювала його 30 років. У цьому ж році було відкрито фельдшерсько-лаборантське відділення, 1976 року – здійснено набір майбутніх фельдшерів.

У жовтні 1972 року почалося будівництво нового корпусу медичного училища. 1976 року колектив навчального закладу одержав нову чотириповерхову будівлю, у якій розташувалися 30 кабінетів і лабораторій, бібліотека з читальною залою, буфет на 100 місць. У 1978 році було побудовано актову і спортивну зали, у 1979 році добудовано роздягальню.

2001 року рішенням Бердянської міської ради медичному училищу було передано двоповерхове приміщення колишнього оториноларингологічного відділення лікарні, у якому після капітального ремонту розташувалася практична база підготовки студентів.

Училище продовжувало свій розвиток, вивчаючи нові потреби ринку праці. Так, у 2001 році було започатковано підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності «Фармація» за денною, а згодом – і за заочною формою навчання.  Ідея відкриття нової спеціальності належала Оркіну А.І., який довгий час обіймав посаду заступника директора з навчальної роботи.

У 2002 році було відкрито відділення післядипломної освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів.

Медичне училище переживало певні трансформації відповідно до вимог часу. І сьогодні наш навчальний заклад – це комунальний заклад «Бердянський   медичний   фаховий   коледж»   Запорізької   обласної  ради, який    готує     фахових     молодших   бакалаврів    зі     спеціальностей     223 «Медсестринство» (спеціалізації «Лікувальна справа», «Сестринська справа»), 226 «Фармація, промислова фармація» (денна та заочна форми навчання).

З 2003 року коледж очолює Фойняк Василь Миколайович, який зумів організувати колектив на збереження найкращих традицій навчального закладу та постійний рух вперед, до сучасних новацій та методик підготовки медиків та фармацевтів.