Графік освітнього процесу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор комунального закладу
«Бердянський медичний фаховий коледж»
Запорізької обласної ради
________ Василь ФОЙНЯК
« ____ » _______ 2022 р.

Графік освітнього процесу
в комунальному закладі

«Бердянський медичний фаховий коледж»

Запорізької обласної ради

зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

(заочна форма здобуття освіти)
на 2022/2023 навчальний рік

І курс

Н з 05.09. по 07.09.2022 р.
С з 05.12. по 17.12. 2022 р.
С з 15.05. по 28.05. 2023 р.

ІІ курс

С з 17.10. по 31.10. 2022 р.
С з 27.03. по 10.04. 2023 р.
Пр з 20.03. по 25.03. 2023 р.

ІІІ курс
Т з 05.09. по 10.09. 2022 р.
С з 12.09. по 26.09. 2022 р.
П з 16.01. по 28.01. 2023 р.
А з 30.01. по 28.02. 2023 р.

Позначення:
Н – Настановні заняття
С – Лабораторно-екзаменаційна сесія
П – Переддипломна практика
Т – Технологічна практика
Пр – Пропедевтична, фармакогностична практики
А – Атестація