Алгоритм планування підвищення кваліфікації

(Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» зі змінами, внесеними та затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133)

Планування підвищення кваліфікації викладачів коледжу здійснюється двома етапами:

 1. Директор (уповноважена ним особа) здійснює перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації (приблизно до 15 грудня).
 2. Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про:
 • загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації;
 • основні напрями;
 • орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. 
 1. Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на вебсайті фахового коледжу щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року.

Другий етап планування розпочинається після затвердження в установленому порядку кошторису коледжу на відповідний рік.

 1. Директор (уповноважена ним особа) після затвердження кошторису на відповідний рік невідкладно оприлюднює загальний обсяг коштів, передбачений у цьому році на підвищення кваліфікації.
 1. Протягом наступних 15 календарних днів кожен педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за бюджетні кошти, подає керівникові пропозицію до плану підвищення кваліфікації на цей рік з інформацією про:
 • тему (напрям, найменування) програми (курсу, лекції, модуля тощо);
 • форми;
 • обсяг (тривалість);
 • суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації;
 • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатність послуги.
 1. Педагогічна рада розглядає та затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах кошторису за всіма джерелами надходжень. 

План підвищення кваліфікації коледжу на відповідний рік включає:

 • список педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році; 
 • теми (напрями, найменування);
 • форми, види;
 • обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС); 
 • перелік суб’єктів підвищення кваліфікації; 
 • строки (графік);
 • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним працівником.
 1. На підставі плану підвищення кваліфікації директор коледжу (уповноважена ним особа) забезпечує укладання договорів між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік.

У договорі сторони можуть прописати, де та як саме організовується підвищення кваліфікації:

 • за місцем провадження освітньої діяльності суб’єкта;
 • та/або за місцем роботи педагогічних та/або науково-педагогічних працівників;
 • за іншим місцем (місцями);
 • та/або дистанційно.
 1. Не пізніше 25 грудня педагогічний працівник повинен поінформувати директора коледжу або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації. Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства.